Gia Đình Phật Tử Quảng Trị
Tư Liệu

CÓ NÊN NÓI ĐẠO NÀO CŨNG TỐT ?

Đối với Phật Giáo, đạo Phật cho rằng cuộc đời này là giả tạm và chúng sinh cứ phải sống trong đau khổ vì lòng tham dục vô bờ bến, khiến con người tự mình trói buộc với những xung đột và khổ đau do không bao giờ thoả mãn, nên phải luân hồi triền miên trong vòng sinh tử. Do đó nếu muốn, con người có thể tự mình giải thoát khỏi khổ đau, sinh tử luân hồi bằng các nỗ lực tu tập bản thân: làm lành, tránh ác và tự thanh tịnh hoá tâm ý..

Đức Phật Thích Ca trí tuệ tối thượng

Đức Phật là bậc đại trí tuệ cao thượng, Ngài đã khai sáng con đường đưa đến bất tử và từ bi trí tuệ bao la. Bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác tuy đã nhập diệt Vô Dư Niết Bàn từ rất lâu nhưng những lời Pháp nhủ của Ngài vẫn hiện hữu vượt không gian và thời gian để đem lại cho những chúng sanh hữu duyên những bài học vô giá để từ đó hành trì và đạt được sự an vui thánh thiện nơi tâm. Đức Phật là tối thượng, những ai đặt lòng tin vào Ngài sẽ đạt được quả dị thục tối thượng.

LƯỢC SỬ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH CHÁNH TRỰC

NGUYÊN ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPG VIỆT NAM TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG TRỊ TRỤ TRÌ CHÙA PHẬT HỌC (TỈNH HỘI QUẢNG TRỊ)

CÁNH HẠC NON NAM

Lược thuật về Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang, Quảng Trị và Tổ Khai sơn Hiệu Chí Khả

ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI, ĐẠO NGHIỆP CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH PHƯỚC CHÂU – PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC BTS GHPGVN TỈNH QUẢNG TRỊ, TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN NAM NỮ PHẬT TỬ, GIÁM TỰ TỔ ĐÌNH SẮC TỨ TỊNH QUANG

Cố Hòa thượng thuộc dòng Lâm Tế thứ 44, húy thượng Nguyên hạ Ý, tự Phước Châu, hiệu Hải Đăng, thế danh Hoàng Văn Ngọc, sinh vào giờ Mão, ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thân (15/4/1944) tại làng Trà Trì, xã Hải xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

TIỂU SỬ CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN TRỪNG TÂM NGUYỄN TÔN LŨY

TIỂU SỬ VÀ LỜI CẢM NIỆM CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN TRỪNG TÂM NGUYỄN TÔN LŨY PHÓ TRƯỞNG BAN HƯỞNG DẪN PHÂN BAN GĐPT QUẢNG TRỊ

Tìm hiểu về các đề tài xuyên suốt trong bộ môn Phật Pháp - Tinh thần - Lịch sử liên quan đến các bậc học Ngành Oanh, Thiếu trong GĐPT

Trong lần tu chính chương trình tu học, ban san định tài liệu đã nêu tên cụ thể các đề tài xuyên suốt và năm 2008, Ban hướng dẫn PB GĐPT Trung ương đã phân công cho các tỉnh, thành phố biên tập. Hiện nay đã có tài liệu được lưu hành nhưng nội dung một số tài liệu chưa phản ánh được sự chỉ đạo của Trung ương về các đề tài xuyên suốt... Chúng tôi xin góp ý về ý nghĩa và cách hướng dẫn một số đề tài xuyên suốt giữa các bậc Oanh và Thiếu, Oanh với Oanh,Thiếu với Thiếu... để anh chị trưởng tham khảo.

Quy Chế Sử Dụng Khuôn Dấu Của Ban, Viện Trung Ương GHPGVN

Quy chế sử dụng khuôn dấu của Ban, Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được ban hành nhằm mục đích...

THAM LUẬN ĐỔI MỚI SINH HOẠT GĐPT

TRẠI TÂM MINH HỘI THẢO HUYNH TRƯỞNG TOÀN QUỐC NĂM 2015

Giáo lý Phật giáo và các vấn đề xã hội

Đức Phật Thích Ca ra đời, như nhiều tài liệu Phật học thường trích dẫn, chỉ vì lòng thương tưởng đời, vì hạnh phúc, an lạc của số đông, vì an lạc cho Trời, Người. Một hôm trên dường đi đến Kutagara cùng đoàn Tỳ Kheo, Đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, nay những pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy cho các Ông, các Ông phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vì hạnh phúc, vì an lạc cho Trời, Người.” (1) Sự quan tâm của Đức Thế Tôn đến nỗi khổ đau và hạnh phúc của con Người hẳn là có nhiều mối quan hệ đến đời sống cá nhân trong xã hội đến gia đình, xã hội môi sinh và những vấn đề mà bài viết này tìm hiểu.