Gia Đình Phật Tử Quảng Trị

Tin Tức Phật Sự

GHPGVN HUYỆN TRIỆU PHONG HỘI NGHỊ THỪƠNG NIÊN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2018 HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH PHẬT SỰ NĂM 2019

Thứ ba, 15/01/2019
Những thành quả Phật sự năm 2018 đã được tổng kết đầy đủ và đánh giá đúng mức.

Những bài học kinh nghiệm quý giá đã được đúc kết.
Một chương trình Phật sự mới cụ thể, khả thi và đầy kỳ vọng đã được hoạch định trong tinh thần ĐOÀN KẾT, HÒA HỢP QUYẾT TÂM

Trần Trọng Ánh